Kontakt

Anlita oss för just eran golvslipning i Skaraborg. Vi utför hantverk & golvslipning med känsla och kvalité gällande både material och arbeten. Är inte ni nöjda är inte vi heller nöjda. Fakturan gäller som garantibevis.

Kontaktuppgifter

Fellbrandts Golvslipning AB
Fredrik Fellbrandt
Strandskogen 11, 543 94 Tibro
070-234 81 77
info@fellbrandtstragolv.se

Kontaktformulär

Stavsläpp – lösa slitskikt i samband med slipning

En lamellparkett är uppbyggd av flera skikt, ett bottenskikt, ett mellanskikt och ett slityteskikt belagt med lack eller annan ytbehandling. Syftet med en flerskiktskonstruktion är att kraftigt minska golvets fuktrörelser jämfört med ett massivt trägolv. Detta görs genom att lägga de olika skikten i fiberriktingen vinkelrät i förhållande till varandra. Mellanskiktet består vanligen av limmade stavar i furu eller gran och bottenskiktet av faner.

Definition av stavsläpp

Stavsläpp är när slityteskiktet släpper från mellanskiktet. Det finns fall där själva släppet ser ut att ske i limfilmen mellan skikten och det finns fall där det skett en fiberslitning från mellanskiktet och limfilmen sitter intakt på slitskiktet. Gemensamt för alla stavsläpp är att de drabbar alla parkettfabrikat, alla dimensioner och förekommer i alla olika miljöer. Alla fall där slitskiktet lossnar från underlaget är oavsett orsak enligt branschen ett stavsläpp. Ett stavsläpp omfattas inte av garantin.

ROT-avdraget
ROT-avdraget ger dig tillbaka 30% av arbetskostnaden.